terug naar     blogs

 

Eigen versie beheer


Een eigen versie beheer module / script zonder te installeren software.

Nooit meer versies kwijt.

Een druk op de knop maakt een backup van een aantal directories naar een directorie met de huidige datum en tijd.

 

  Inderdaad , niets installeren.

We gebruikern hiervoor Robocopy.

Deze zit namenlijk standaard al in in Windows 7, 8 en 10.

Het script dient wel de extensie  cmd  te hebben.

Een naam zou  backup.cmd  kunnen zijn.

In het script dien je nog wel de paden aan te passen aan die van jouw omgeving.

Hieronde ziet u het pad  X:\html\app.

Dit is het pad naar de werkende applicatie .

Tevens wordt hieronder ervanuit gegaan dat de map application direct achter de de directorie  app  staat en de backup map  _Backup  heet.

Hieronder mijn structuur. Voor alle duidelijkheid  index.php  staat in de map  public_html.

 

Structuur app

 

 Het script zelf bestaat uit 2 delen.

Het eerste deel maakt de directorie naam vanuit datum en tijd velden.

Het tweede gedeelte maakt de backup's daar naar toe.

Je kunt zoveel robocopy opdrachten geven als je mar wilt.

De map  js  en  css  zouden meegenomen kunnen worden.

 

 

@echo off
for /f "delims=" %%a in ('wmic OS Get localdatetime  ^| find "."') do set dt=%%a
set daappamp=%dt:~0,8%
set timestamp=%dt:~8,6%

robocopy "X:\html\app\application\controllers" "X:\html\app\_Backup\%daappamp%_%timestamp%\application\controllers" /e /r:3 /w:1 /fft
robocopy "X:\html\app\application\models" "X:\html\app\_Backup\%daappamp%_%timestamp%\application\models" /e /r:3 /w:1 /fft
robocopy "X:\html\app\application\views" "X:\html\app\_Backup\%daappamp%_%timestamp%\application\views" /e /r:3 /w:1 /fft

 

  Hoe te gebruiken?

Plaats het bestand ergens en maak een snelkoppeling naar je bureaublad.

Dubbelkiik op de snelkoppeling en de nieuwe versie wordt gemaakt.

 

   Download link

Klik hier om het script te downloaden

 

Ook van VanWijhe.Web

Responsiveframework.nl