terug naar     blogs

 

Last query


Laat de laatste database vraag zien op het scherm.

Met name als er meerdere vraegen zijn aan de database en je wilt er zeker van zijn dat de juiste vraag gesteld word.

 

  Dit script kan zowel in een controller als in een model gebruikt worden.

 

Je dient Naam_server te vervangen met de naam van je ontwikkel server.

 

if( 'Naam_Server' == $_SERVER["SERVER_NAME"] ) { 
  echo $this->db->last_query(); 
}

 

  Hoe te gebruiken?

 

Hieronder een voorbeeld.

Er wordt een vraag gesteld aan de database, en in het bijzonder de tabel mijntabel.

Direkt hier achteraan zet je $this->db->last_query().

De check met de naam van de ontwikkel server wordt gedaan om dit niet op een productie server te tonen.

(Beter nog: Verwijder de code als alles klopt.)

 

  // functie
  public function functie()
  {
    $this->load->model('Mijntabel_model');
    $query = $this->Mijntabel_model->get('mijntabel');    

    if( 'Naam_Server' == $_SERVER["SERVER_NAME"] ) { 
      echo $this->db->last_query();  
    }
    
    // ...rest van de code
  }
  //--/functie

 

   Download link

 

Klik hier om de scripts te downloaden

 

Ook van VanWijhe.Web

Responsiveframework.nl