terug naar    Techniek    CodeIgniter 3

 

Inleiding Codeigniter 3


Wat is Codeigniter?

 

Het korste antwoord is: een "application framework".
Oftewel een raamwerk waarbinnen je een website kunt bouwen.

 

Een langer antwoord is:

Codeigniter is een framework.

Een framework is een software omgeving waar binnen je je applicatie bouwt,
en voor een basisstructuur zorgt en je vele standaard programmeer handelingen op een gestructureerde wijze aan reikt.

 

Binnen het framework bouw je dus je applicatie

 

Is een framework al een kant en klaar CMS?

Nee, het levert alleen de bouw stenen waarmee je op een snellere, geordende wijze de website bouwt.

Hierdoor worden diverse veel voorkomende taken binnen een website sterk vereenvoudigt.

 

Wat binnen dit framework een sterk punt is, is de mogelijkheid om

 • lay-out (hoe ziet het er uit)
 • logica (wat dient de website te gaan doen)
 • database verkeer (de interactie met alle ingevoerde gegevens)

gescheiden te houden.

 

In programmeer termen:

 • Model (database verkeer)
 • View (lay-out)
 • Controller (logica)

 

MVC is de afkorting hiervoor.

 

MVC

 

Hoewel de afkorting net zo goed CMV had kunnen heten.

In deze volgorde gebruik je veelal dit soort frameworks

 

Je hebt eerst de controller.

Deze zit als een spin in het centrum van het web en stuurt de rest aan. ( Controller )

 

Om vervolgens de database te bevragen. ( Model )

 

Waarna alle informatie wordt doorgegeven aan een of meerder lay-out scripts ( View )

 

De voordelen van een dergelijke aanpak zijn:

 • scheiding van logica, vormgeving en database verkeer
 • een aanpassing in een van drie onderdelen hoeft de andere twee niet te hinderen
 • uitgebreide mogelijheden om vaker voorkomende functies te standaariseren

 

Aanvullende informatie over frameworks: Wikipedia

 


Het pakket installeren


 

Laten we gaan beginnen

 

Op volgende adres kun je het pakket downloaden:

https://codeigniter.com/download

 

Pak het pakket uit en kopieer de inhoud in de root van je webserver

Uitpakken in

 

/var/www/html/codeigniter3.1.x

 

Start nu je web browser en ga naar:

 

http://localhost/codeigniter3.1.x

 

In je browser zie je dan:

 

ci codeigniter

 

Out of the box en er gebeurt iets.

Heerlijk, maar goed dit is nog geen website.

 


Wat zie je nu?


 

Laten we eerst eens uitleggen, wat we hier nu eigenlijk zien.

 

Binnen Codeigniter wordt er altijd een controller aangeroepen.
Deze roept vervolgens een functie op, welke wordt uitgevoerd.

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/index.php/controllers/functie

 

De vraag rijst hier, waar zie je wat?

Laten we de default waarden van Codeigniter eens bekijken

 

    Basis URL website         controller         functie    

    http://localhost/codeigniter3.1.x/         index.php/         controller/         functie    
    http://localhost/codeigniter3.1.x/         index.php/         welcome/         index    

 

Omdat we met default waarden werken, is ons geval nu

 

    http://localhost/codeigniter3.1.x/         index.php/         welcome/         index    

 

hetzelfde als

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/

 


Een eerste voorbeeld van de URL


 

Je ziet een URL met de volgende opbouw

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/nieuwsbrief

 

Wat zegt deze URL nu?
In onderstaande schema is de URL uit elkaar gehaald en in de Codeigniter opbouw geplaatst.

 

    website         controller         functie         parameters    

    http://localhost/codeigniter3.1.x/         index.php/         controller/         functie         parameters    
    http://localhost/codeigniter3.1.x/         index.php/         nieuwsbrief                    

 

De functie en de parameters zijn niet ingevuld.
Daardoor weet je dat de functie index moet zijn
Als er immers niets is ingevuld, is de functie index.

Moet je altijd een index functie in je controller te hebben?
Nee, alleen als deze nodig is.

 


Een tweede voorbeeld van de URL


 

Je ziet een URL met de volgende opbouw

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/nieuwsbrief/inschrijven

 

    website         controller         functie         parameters    

    http://localhost/codeigniter3.1.x/         index.php/         controller/         functie         parameters    
    http://localhost/codeigniter3.1.x/         index.php/         nieuwsbrief/         inschrijven            

 

De controller en de functie zijn ingevuld.
Daardoor weet je dat de controller nieuwsbrief heet en de functie inschrijven moet zijn
En je weet dat er geen parameters vereist zijn.

 


Is de index.php nodig?


 

Nee, niet perse.
Maar dat is voer voor een ander verhaal.
Dus veelal: Nee.

Het volgende artikel geeft hier verdere informatie over
https://vanwijheweb.nl/codeigniter/codeigniter_2/htaccess_voor_codeigniter

 


De controller


 

Laten we beginnen met de controller.

 

Ga maar eens naar:

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/index.php/welcome

 

Met als resultaat in de browser

 

codeigniter welcome

Je ziet geen verschil tussen.

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/

 

en

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/index.php/welcome

 

 

Dat klopt ook.
In ons geval is

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/

 

hetzelfde als

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/index.php/welcome

 


Foutmelding


 

De volgende code zou zeker een foutmelding opleveren

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/begin

 

Als je met je eigen controllers en functies gaat werken, (99,9% kans)
dien je index.php vooralsnog wel te schrijven.

(Over hoe je de index.php achterwege laat, wordt nog een artikel over gepubliceerd.)

 


De controller welcome.php


 

Als er niets wordt ingegeven, weet Codeigniter dat er een standaard controller wordt aangeroepen.

Zoals in bovenstaande afbeelding te lezen valt, is de standaard controller op dit moment:
welcome.php

 

Deze is te vinden op:

 

./application/controllers/Welcome.php

 

Of in een directory structuur gezien

 
    pad naar welcome.php  
 

Het aanpassen van de standaard controller komt later nog aan bod

 


De opbouw van een controller


 

De opbouw van de standaard controller is als volgt:

 

class Welcome extends CI_Controller {

	public function index()
	{
		$this->load->view('welcome_message');
	}
}

 

 

Allereerst wordt de hoofd class ininitaliseerd en verbonden met de standaard controller van Codeigniter.

 

class Welcome extends CI_Controller {

}

 

 

Let op dat de naam Welcome begint met een hoofdletter.

Dan wordt de function index() gedefinieerd.

 


	public function index()
	{
		$this->load->view('welcome_message');
	}

 

 

Wat deze doet is de View welcome_message.php aanroepen.

 

De opbouw van deze aanroep is typerend voor de OOP stijl welke Codeigniter hanteert

 

De view welcome_message is gelegen in het volgende pad

 

./application/views/welcome_message.php

 

Codeigniter weet waar de views zich bevinden, dus alleen een aanroep voldoet.
Bij het aanroepen van een view is het niet nodig php als extensie te gebruiken.
Het mag wel!

 

We gaan nu eens kijken naar de standaard view

 


De view


 

De view welcome_message.php in een directory structuur gezien

 

view welcome


Structuur


 

Enige uitleg is nu wel op zijn plaats.

Bij het ontwikkelen van een applicatie binnen Codeigniter, wil Codeigniter je helpen.

Dit vraagt wel om de structuur van Codeigniter te volgen.

 

Dat wil zeggen:

 • plaats de controllers in de controllers map
  • ./application/controllers/
 • plaats de models in de models map
  • ./application/models/
 • plaats de views in de views map
  • ./application/views/

 


Een eerste aanpassing


 

Een kleine aanpassing in welcome_message.php

Ik ga deze vertalen in het Nederlands.

 

Van

 

 

<h1>Welcome to CodeIgniter!</h1>		
    <p>The page you are looking at is being generated dynamically by CodeIgniter.</p>      
    <p>If you would like to edit this page you'll find it located at:</p>
    <code>application/views/welcome_message.php</code>
    <p>The corresponding controller for this page is found at:</p>
    <code>application/controllers/Welcome.php</code> > 

 

Naar

 

<h1>Welkom bij Codeigniter!</h1>		
    <p>Deze pagina is dynamisch gemaakt door CodeIgniter.</p>
    <p>Als je deze wilt aanpassen, kun je het bestand vinden op:</p>
    <code>application/views/welcome_message.php</code>
    <p>De bijbehorende controller voor deze pagina kun je vinden op:</p>
    <code>application/controllers/Welcome.php</code>

 

 

En in de browser:

 

view welcome aangepast

Dat werkt dus

 

Bewaar de view welcome_message.php als welkom.php in dezelfde map.

Deze gaan we nu later nog gebruiken.

 

Nu de aanpassing aan de controller welcome.php

 


Welcome.php naar welkom.php


 

Laten we eerst de controller hernoemen naar welkom.php

 

Van:

 

./application/controllers/Welcome.php

 

naar:

 

./application/controllers/Welkom.php

 

Er dient wel een aanpassing aan welkom.php te geschieden:

 

Binnen Codeigniter dien je bij een controller de Class naam een naam te geven waarbij de naam met een hoofdletter begint.

 

Dus van: Welcome.php

 

class Welcome extends CI_Controller {

	public function index()
	{
		$this->load->view('welcome_message');
	}
}

 

Naar: Welkom.php

 

class Welkom extends CI_Controller {

	public function index()
	{
		$this->load->view('welkom');
	}
}

 

 

In de browser ga je naar:

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/index.php/welkom

 

Je ziet dan:

 

 

Dat werkt dus.

 

Als je al een fout maakt, vb.   welkom2   ipv   welkom   ingeeft, zie je:

 

niet gevonden

 

We gaan een eigen "Hallo wereld" script maken

 

De controller hallo_wereld.php maken we het eerst.

 

./application/controllers/Hallo_wereld.phpclass Hallo_wereld extends CI_Controller 
{

  public function index()
  {
    $this->load->view('hallo_wereld');
  }

}

 


De nieuwe view hallo_wereld.php


 

De view hallo_wereld.php maken we nu.

 

./application/views/hallo_wereld.php

 

Met als inhoud:

 

 

<html>
<head>
<title>Hallo Wereld</title>

</head>
<body>

<h1>Hallo Wereld!</h1>

<p>Het eerste eigen geschreven Codeigniter script.</p>

</body>
</html>

 

 

En in de browser

 

http://localhost/codeigniter3.1.x/index.php/hallo_wereldhallo wereld
De eerste eigen functie


 

We gaan de controller hallo_wereld.php uitbreiden met een eigen geschreven functie.
Genaamd   wereld

 

/application/controllers/Hallo_wereld.phpclass Hallo_wereld extends CI_Controller 
{

  // index
  public function index()
  {
    $this->load->view('hallo_wereld');
  }

  // wereld
  function wereld()
  {
    $this->load->view('wereld');
  } 
}

 

 

Wat de functie   wereld()   betreft, deze laat de view   wereld.php   zien.

 


De view wereld.php


 

We gaan de view wereld.php schrijven

 

./application/views/wereld.php

 

Met als inhoud:

 

 

<html>
<head>
<title>Wereld</title>

</head>
<body>

<h1>Wereld!</h1>

<p>Het tweede eigen geschreven Codeigniter script.</p>

</body>
</html>

 

 

En in de browser

 

wereld

 

 


En waar gaat dit alles heen?


 

Uiteindelijk is er een adressen web applicatie gebouwd waarin alle acties welke bij een database horen, aan de orde komen.

 • het weergeven van alle records (in onds geval adressen)
 • het toevoegen van een adres
 • het wijzigen van een adres
 • het verwijderen van een adres
 • het zoeken van een adres

 

Deze applicatie is te vinden op https://vanwijheweb.nl/download

 


Tot zover


 

Tot zover de inleiding tot Codeigniter

Het volgende artikel van Codeigniter zal gaan over het instellen van Codeigniter,
en het contact maken met de database MySQL.

 

Veel programmeer plezier ermee.

 

Tot ziens,

 

Ubel Jan van Wijhe

 

vanWijhe.Web

info@vanwijheweb.nl

 

Ook van VanWijhe.Web

Responsiveframework.nl