terug naar    Techniek    Codeigniter 4

 

Codeigniter 4 Appstarter


Na een flink aantal jaren is het zover.

 

Codeigniter heeft een versie 4.

Een final release

Het huidige nummer is V4.0.3. (juni 2020)

 

Deze versie is gebouwd op de laatste PHP mogelijkheden en is volledig namespace gestuurd.

Hij gebruikt een simpele MVC architectuur en een volwassen classes systeem.

 

Tevens is er een strikte scheiding tussen de applicatie en publiek toegankelijke bronnen zoals Javascript, CSS en afbeeldingen.

Voor een uitgebreide uitleg zie bijvoorbeeld   Getting_started_with_Codeigniter4-2017.pdf  (Met dank aan Raymond King en Lonnie Ezell)

 


Documentatie


 

En gelukkig hebben ze de documentatie niet vergeten.

Deze is zeer goed verzorgd.

De meest recente kun je lezen op https://vanwijheweb.nl/codeigniter_user_guides/gebruikers_gids_4.X/index.html

 

Een nadeel kan zijn dat versie 4 volledig heeft gebroken met versie 3.

Je zult weer moeten gaan schrijven.

 


Wat is Appstarter?


 

Oftewel CodeIgniter 4 Application Starter

Het is een goed startpunt om Codeigniter 4 te leren kennen.

Het geeft:

 • Een volledig werkend pakket
 • Altijd de laatste software
 • Een eenvoudig te beheersen pakket

Dit pakket maakt gebruik van composer om het gehele pakket in zijn geheel te downloaden.

Met een paar kleine extra handelingen heb je een volledig werkende omgeving.

 

Codeigniter 4 heeft de minimale vereiste van PHP 7.2 om de applicatie te kunnen draaien.

De extensie intl dient aanwezig te zijn.

 

 phpinfo.php  kan je deze informatie geven

echo phpinfo();

 

Het handigst is om via de command-line / bash te applicatie te installeren.

 

Tevens wordt er van composer gebruikt gemaakt.

Zie hiervoor

https://getcomposer.org/

 


Basis installatie


 

Ga naar root van de website.

In mijn geval:

 

cd /var/www/html/

 

Typ de de volgende regel in:

 

composer create-project codeigniter4/appstarter appstarter_Ci4 --no-dev

 

Deze maakt de directory appstarter_Ci4 aan.

 

/var/www/html/appstarter_Ci4

 

De toevoeging  --no-dev  zorgt ervoor dat de developers pakketten niet geinstalleerd worden.

Hierdoor wordt het framework lichter en daardoor sneller.

 

Je krijgt het volgende te zien.

 

gebruiker@testServer:~$ cd /var/www/html/
gebruiker@testServer:/var/www/html$ composer create-project codeigniter4/appstarter appstarter_Ci4 --no-dev
Installing codeigniter4/appstarter (v4.0.3)
 - Installing codeigniter4/appstarter (v4.0.3): Loading from cache
Created project in appstarter_Ci4
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Package operations: 5 installs, 0 updates, 0 removals
 - Installing laminas/laminas-zendframework-bridge (1.0.4): Loading from cache
 - Installing laminas/laminas-escaper (2.6.1): Loading from cache
 - Installing psr/log (1.1.3): Loading from cache
 - Installing kint-php/kint (3.3): Loading from cache
 - Installing codeigniter4/framework (v4.0.3): Loading from cache
Writing lock file
Generating autoload files
Generated autoload files containing 0 classes
gebruiker@testServer:/var/www/html$

 

 


Eerste overzicht


 

Je hebt de volgende directory structuur: (1)

 

 

In een browser ziet het er als volgt uit.

 

 

 


Basis inrichting


 

De applicatie heeft nog één stap minimaal nodig.

Geef de gehele directory

[writable]

schrijfrechten (0777) op map niveau en alle daarondergelegen mappen.

 

De bestaande bestanden dienen de rechten 644 te behouden.

Doe je dit niet zal Codeigniter een foutmelding geven bij het opstarten via een browser.

 

 

Het gaat om de volgende map.    [writable] 

 

 

En de mappen onder    [writable] 

 

 

 


En wat doen al die directory's nu


 

Ga nu met je bestanden-browser (v.b. verkenner) naar de directory

[appstarter_Ci4]

Je ziet nu de bovenstaande directory structuur. Zie (1)

 

De directory

[app]

gebruik je voornamenlijk om de controllers, models en views te plaatsen.

 

In de directory

[public]

zet je alle vanuit het Internet toegankelijke bestanden neer.

 • afbeeldingen
 • css bestanden
 • javascript bestanden

 

De directory

[app]

ziet er als volgt uit

 

[Config]
[Controllers]
[Database]
[Filters]
[Helpers]
[Language]
[Libraries]
[Models]
[ThirdParty]
[Views]
.htaccess
Common.php
index.html

 

De directories waar je het meest mee komt te werken zijn:

 

In de directory

[Config]

plaats je de configuratie bestanden

 

In de directory

[Controllers]

plaats je de controller bestanden

 

In de directory

[Models]

plaats je de model bestanden

 

In de directory

[Views]

plaats je de view bestanden

 

 


Applicatie live


 

Klik nu via een browser op de directory    [public] 

 

Als het goed is, zie je het welkom scherm van Codeigniter 4.

 

 

 


Applicatie update


 

En als je nu de installatie wilt updaten type je in de root van de applicatie de volgende regel:

 

composer update --no-dev

 

 


Verder inrichten


 

Het verdere inrichten kan nu beginnen.

Tevens de titel en inhoud van het volgende artikel.

 

 

Veel programmeer plezier ermee.

 

Ubel Jan van Wijhe

vanWijhe.Web

 

 

Ook van VanWijhe.Web

Responsiveframework.nl