Richtlijnen Google


[ Bron Google 2011 ]

Door deze richtlijnen te volgen, helpt u Google uw site te vinden, te indexeren en te rangschikken. Ook als u ervoor kiest deze suggesties niet te implementeren, raden we u aan wel de kwaliteitsrichtlijnen ter harte te nemen. Deze kwaliteitsrichtlijnen hebben namelijk betrekking op illegale praktijken die ertoe kunnen leiden dat sites geheel uit de Google-index worden verwijderd of anderszins beïnvloed door een algoritmische of handmatige spamactie. Als een handmatige spamactie is ondernomen tegen een site, verschijnt deze mogelijk niet meer in de zoekresultaten op Google.nl of in de zoekresultaten van partnersites van Google.

 

Wanneer uw site klaar is, gaat u als volgt te werk:

 • Stel alle sites die uw pagina's zouden moeten kennen, op de hoogte van het feit dat uw site online is.

 

Ontwerp- en inhoudsrichtlijnen

 • Maak een site met een duidelijke hiërarchische structuur en met tekstlinks. Elke pagina moet bereikbaar zijn via ten minste één statische tekstlink.
 • Bied uw gebruikers een sitemap aan met links die verwijzen naar de belangrijke gedeelten van uw site. Wanneer de sitemap buitengewoon veel links bevat, kunt u de sitemap beter opdelen in meerdere pagina's.
 • Houd het aantal links op een pagina enigszins beperkt.
 • Maak een site die informatie bevat waar de mensen wat aan hebben en schrijf pagina's waarin die informatie op een heldere en correcte wijze wordt weergegeven.
 • Denk na over de woorden die gebruikers kunnen opgeven om de door u geboden informatie te vinden en zorg ervoor dat die woorden daadwerkelijk op uw site worden gebruikt.
 • Gebruik bij voorkeur tekst in plaats van afbeeldingen om belangrijke namen, woorden en links weer te geven. De Google-crawler herkent namelijk geen tekst die in afbeeldingen staat. Als u afbeeldingen voor tekstuele context gebruikt, kunt u een alt-attribuut gebruiken om enkele beschrijvende termen aan de afbeelding toe te voegen.
 • Zorg ervoor dat uw <title>-elementen en alt-attributen beschrijvend en nauwkeurig zijn.
 • Controleer uw site op gebroken links en op juistheid van de HTML-code.
 • Als u dynamische pagina's gebruikt (bijvoorbeeld pagina's waarin het teken '?' voorkomt in de URL), moet u er rekening mee houden dat niet alle zoekmachinespiders zowel dynamische als statische pagina's crawlen. Het helpt als u werkt met korte parameters en als u het aantal parameters beperkt.

 

Technische richtlijnen

 • Gebruik een tekstbrowser zoals Lynx om uw site te onderzoeken, aangezien de meeste zoekmachinespiders uw site zien zoals Lynx deze ziet. Als uw site door het gebruik van fraaie toepassingen zoals JavaScript, cookies, sessie-id's, frames, DHTML en Flash niet meer zichtbaar is in een tekstbrowser, is de kans groot dat zoekmachines moeite hebben met het crawlen van uw site.
 • Laat zoekrobots uw site crawlen zonder sessie-id's en zonder argumenten die het bezoekerspad op de site bijhouden. Deze technieken zijn zinvol als u het gedrag van menselijke bezoekers wilt volgen. Het zoekgedrag van robots wijkt echter zoveel af van dat van menselijke bezoekers, dat u toch niets aan deze gegevens heeft. Als u deze technieken gebruikt, kan uw site soms slechts gedeeltelijk worden geïndexeerd. Robots zijn namelijk niet altijd in staat URL's uit te sluiten die er anders uitzien, maar die in feite naar dezelfde pagina verwijzen.
 • Controleer of uw webserver de HTTP-header 'If-Modified-Since' ondersteunt. Aan de hand van deze functie kan Google bepalen of de inhoud van uw site is gewijzigd sinds het laatste bezoek van de crawler. Als uw server deze functie ondersteunt, kunt u daarmee bandbreedte en kosten besparen.
 • Maak gebruik van het robots.txt-bestand op uw webserver. Aan de hand van dit bestand kunnen crawlers bepalen welke directory's kunnen worden gecrawld. Zorg ervoor dat het robots.txt-bestand actueel blijft, zodat u Googlebot niet onbedoeld blokkeert. Ga naar http://www.robotstxt.org/faq.html voor informatie over hoe u robots moet instrueren wanneer ze uw site bezoeken. U kunt het robots.txt-bestand testen met het robots.txt-analysehulpprogramma van de Webmasterhulpprogramma's van Google om te controleren of u het correct gebruikt.
 • Doe er alles aan om ervoor te zorgen dat advertenties de positie in de zoekresultaten niet manipuleren. Zo kunnen advertenties van Google AdSense en links van DoubleClick niet worden gecrawld. Dit is ingesteld via een robots.txt-bestand.
 • Als uw bedrijf een inhoudsbeheersysteem aanschaft, moet u ervoor zorgen dat het systeem pagina's en links maakt die door zoekmachines kunnen worden gecrawld.
 • Gebruik 'robots.txt' om te voorkomen dat pagina's worden gecrawld met zoekresultaten of andere automatisch gegenereerde pagina's die weinig waarde toevoegen voor bezoekers die zoekmachines gebruiken.
 • Houd de prestaties van uw site bij en optimaliseer laadtijden. Google heeft als doel gebruikers de meest relevante resultaten en een goede gebruikerservaring te bieden. Snellere sites zorgen voor meer tevredenheid onder gebruikers en verbeteren de algehele kwaliteit van internet (vooral voor gebruikers met langzame internetverbindingen). We hopen dat, wanneer webmasters hun sites verbeteren, de algehele snelheid van internet wordt verbeterd.

  Google raadt alle webmasters aan hun siteprestaties regelmatig bij te houden met Page Speed, YSlow, WebPagetest of andere hulpprogramma's. Raadpleeg het gedeelte 'Let's Make The Web Faster' (Laten we internet samen sneller maken) voor meer informatie, hulpprogramma's en bronnen. Verder wordt met de functie Siteprestaties in de Webmasterhulpprogramma's de snelheid van uw website aangegeven zoals deze door gebruikers van over de hele wereld wordt ervaren.

 

Kwaliteitsrichtlijnen

In deze kwaliteitsrichtlijnen worden de bekendste vormen van misleidend en manipulatief gedrag aan de orde gesteld. Dat neemt niet weg dat Google ook maatregelen treft tegen misleidende praktijken die hier niet zijn beschreven. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van foutgespelde varianten van bekende websites, waarmee gebruikers tegen hun bedoeling in naar websites worden gelokt. U mag er dus beslist niet van uitgaan dat Google een specifieke misleidingstactiek goedkeurt als die niet op deze pagina wordt vermeld. Webmasters die hun energie steken in het ontwikkelen van websites in de geest van de algemene aanbevelingen, bieden hun bezoekers uiteindelijk precies datgene wat zij zoeken. Deze webmasters mogen dan ook rekenen op een betere positie in de zoekresultaten dan zij die hun tijd steken in het uitdokteren van valstrikken voor zoekmachines.

Als u van mening bent dat een andere site de kwaliteitsrichtlijnen van Google niet naleeft, kunt u dat melden via https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport. Google wil spammers liever niet één voor één bestrijden en probeert problemen daarom aan te pakken via schaalbare en geautomatiseerde oplossingen. De spammeldingen die Google ontvangt, worden gebruikt om schaalbare algoritmen te ontwikkelen die toekomstige spampogingen kunnen herkennen en blokkeren.

 

Kwaliteitsrichtlijnen: algemene aanbevelingen

 • Maak een website vooral voor uw gebruikers, niet voor zoekmachines. Zet uw gebruikers niet op het verkeerde been en scheep zoekmachines niet op met andere inhoud dan de inhoud die u aan uw bezoekers voorschotelt (dit wordt ook wel 'cloaking' genoemd).
 • Probeer niet via allerlei trucjes uw positie in de zoekresultaten op te schroeven. Een goede vuistregel is dat u zonder schuldgevoel zou moeten kunnen uitleggen wat u heeft gedaan ten aanzien van concurrerende websites. Andere nuttige vragen waarover u kunt nadenken zijn: 'Hebben de bezoekers van mijn site hier wat aan?' en 'Zou ik dit ook doen als er geen zoekmachines bestonden?'
 • Doe niet mee aan uitwisselingsprogramma's voor links die zijn bedoeld om uw positie in de zoekresultaten of uw PageRank te verbeteren. Het is met name van belang dat u geen links aanbrengt naar webspammers of naar de 'achterbuurten' van internet, aangezien zulke links uw rangschikking negatief beïnvloeden.
 • Gebruik geen illegale programma's die pagina's automatisch aanmelden en uw positie in zoekresultaten controleren. Deze programma's leggen een onevenredig groot beslag op onze computerbronnen en zijn in strijd met onze Servicevoorwaarden. Google raadt het gebruik van producten als WebPosition Gold™ af. Met dergelijke programma's worden automatische of programmatische zoekopdrachten naar Google verzonden.

 

Kwaliteitsrichtlijnen: specifieke richtlijnen

 • Maak geen extra pagina's, subdomeinen of domeinen met vrijwel identieke inhoud.
 • Maak geen pagina's die schadelijke acties uitvoeren, zoals phishing of het installeren van virussen, trojaanse paarden of andere badware.
 • Als uw site deel uitmaakt van een partnerprogramma, moet u ervoor zorgen dat uw site toegevoegde waarde heeft. Bied unieke en relevante inhoud en geef gebruikers een reden om uw site het eerst te bezoeken.

Als u ziet dat uw site niet aan deze richtlijnen voldoet, kunt u uw site aanpassen en daarna een verzoek tot heroverweging van uw site verzenden.

 

 

Ook van VanWijhe.Web

Responsiveframework.nl