Web statistieken


Hoe dient u het verkeer naar en van uw site te lezen?
Wat houden al die getallen nu in?
Vele websites worden standaard met webalizer opgeleverd.
Het onderstaande stuk dient wat helderheid in de veelvoud van cijfers te geven.

 


 

Download link PDF webalizer.pdf

 Ga naar "http://www.uwdomeinnaam.nl/siteadmin" waarbij u in plaats van"uwdomeinnaam.nl" uw echte domeinnaam invult (inclusief .nl of .org of .eu etc.) invult.
Hierbij hebt u wel de inlog gegevens van uw site nodig.

01Klik op "Site Summary"

01

Klik op "uwdomeinnaam.nl" waarbij op uw site de naam van uw site zichtbaar is.

01U ziet een scherm zoals hieronder.

01Klik op een maand ( in dit voorbeeld "May 1999" ).


Onderstaand is een uitgewerkt voorbeeld.


Rapport voor website www.uwnaam.nl


Samenvatting periode: juni 1999
Gegenereerd op 21-Jun-1999 00:05 MET DST


[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [Hosts] [URL's] [Verwijzers] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - juni 1999
Totaal aanvragen 101
Totaal bestanden 96
Totaal KBytes 1423
Totaal verschillende sites 36
Totaal verschillende URL's 10
Totaal verschillende verwijzers 12
Totaal verschillende browsers 15
Max. aanvragen per dag 24
Gem. aanvragen per dag 5
Max. aanvragen per uur 10
Gem. aanvragen per uur 0
Aanvragen per 'Response Code'
Code 200 - OK 96
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 3


Totaal aanvragen:
Totaal aantal aanvragen dat op uw pagina gedaan is. Dit kan een aanvraag zijn die al eerder gecached is op de locatie waar de aanvraag vanaf wordt gedaan . In dat geval wordt die aanvraag niet daadwerkelijk gedownload door de aanvrager. Foutieve aanvragen worden ook meegeteld.

Totaal bestanden:
Totaal aantal bestanden dat vanaf uw site gedownload is. Dus: de daadwerkelijk verzonden bestanden.

Totaal KiloBytes:
Totale hoeveelheid informatie (in kilobytes) dat via uw site verzonden is.

Totaal verschillende sites:
Totaal aantal verschillende locaties waarvandaan uw site opgevraagd is.

Totaal verschillende URL's:
Totaal aantal verschillende url's dat men op uw site aanvraagt.

Totaal verschillende verwijzers:
Totaal aantal verschillende locaties op het www waarvandaan naar uw site verwezen wordt.

Totaal verschillende browsers
Totaal aantal verschillende browsers die uw site opvragen gedurende de maand.

NB. Verschillende Netscape versies vallen bijvoorbeeld onder Mozilla, terwijl u bij Internet Explorer MSIE zal zien staan. Ook zoekmotoren e.d vallen onder deze optie.

Max. aanvragen per dag
Maximum aantal aanvragen die binnen zijn gekomen op de site op een dag gedurende de maand.

Gem. aanvragen per dag
Gemiddeld aantal aanvragen die op de site is ontvangen per dag.

Max. aanvragen per uur
Maximum aantal aanvragen die binnen zijn gekomen op de site in een uur gedurende de maand.

Gem. aanvragen per uur
Gemiddeld aantal aanvragen die elk uur ontvangen wordt op de site.

Aanvragen door 'Response Code'
Bij deze functie wordt bijgehouden met welke verschillende meldingen de server beantwoord heeft bij het opvragen van de pagina' s op uw sites. Voorbeeld: Als een bezoeker een pagina opvraagt die niet langer bestaat dan komt er bijv. een "Error 404 - Not Found". Deze laatste melding wordt dan gelogd en toegevoegd aan het nummer van "404" codes die opgevraagd zijn door bezoekers op uw site. Voor meer informatie over de verschillende gebruikte error codes verwijzen wij u naar
Status codes in HTTP

Dagelijks bezoek - juni 1999
Dagelijks bezoek voor de betreffende maand

Groen Vertegenwoordigt aantal aanvragen per dag voor de betreffende maand. Op dit voorbeeld kunt u zien dat dit stats zijn van de 20e in de maand juni. Waarbij er op die laatste datum tevens een piek te herkennen valt.

Blauw Vertegenwoordigt de hoeveelheid bestanden die per dag op de betreffende maand werd gedownload. Op dit voorbeeld kunt u zien dat er op de 2e wel een aanvraag is geweest en geen bestanden gedownload zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er iemand de bestanden al in de cache heeft staan. Het kan ook zijn dat er bij een aanvraag op een zoekmotor herkenning aan uw site gegeven werd en daar verder niets mee gedaan werd.

Oranje Vertegenwoordigt het aantal sites/hosts dat uw page bezocht. Hierboven in dit voorbeeld ziet u dat er bv. op de 14e meer aanvragen en gedownloade bestanden zijn geweest dan sites. 'Aanvragen' zal tenminste gelijk zijn aan hosts, maar bijna altijd meer.

Rood Vertegenwoordigt het aantal KBytes aan verkeer dat door het bezoek op uw site gegenereerd is. Hieruit kunt u in bovenstaande voorbeeld opmaken dat er bv. op de 11e van de maand de aanvragen en sites die uw page hebben bezocht niet zo erg veel verkeer gegenereerd hebben.

Tenslotte staan er getallen langs het linker kader van bovenstaand plaatje. Hieruit leest u het totaal aantal
Aanvragen, Sites en KBytes die gegenereerd zijn op uw site voor de betreffende maand.

Overzicht per dag - juni 1999
Dag Aanvragen Bestanden Hosts KB
1 10 9.90% 10 10.42% 4 11.11% 268 18.87%
2 3 2.97% 0 0.00% 1 2.78% 1 0.04%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 6 5.94% 6 6.25% 3 8.33% 138 9.70%
5 3 2.97% 3 3.13% 2 5.56% 3 0.24%
6 1 0.99% 1 1.04% 1 2.78% 0 0.02%
7 3 2.97% 3 3.13% 2 5.56% 6 0.42%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 1.98% 2 2.08% 1 2.78% 3 0.22%
10 1 0.99% 1 1.04% 1 2.78% 3 0.20%
11 14 13.86% 14 14.58% 6 16.67% 20 1.40%
12 8 7.92% 8 8.33% 4 11.11% 141 9.93%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 10 9.90% 8 8.33% 1 2.78% 6 0.40%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 1.98% 2 2.08% 1 2.78% 3 0.22%
17 9 8.91% 9 9.38% 5 13.89% 15 1.08%
18 5 4.95% 5 5.21% 1 2.78% 135 9.52%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 24 23.76% 24 25.00% 8 22.22% 679 47.73%


Dagelijkse statistieken voor de betreffende maand

Deze bovenstaande tabel laat de statistieken van elke dag in de maand zien. Elke kolom is onderverdeeld in sub-kolommen. De linker kolom laat de exacte totalen zien. In de rechter kolom ziet u de percentages van het totaal van de maand.

 

Bezoek per uur - juni 1999
Staafgrafiek voor de uren van de betreffende maand

De staafgrafiek hierboven is een uur op uur grafiek waaruit u kunt opmaken wat de hoeveelheid verkeer is die uw site in de maand genereert. Per tijds-staaf is dat de hoeveelheid aanvragen en de hoeveelheid KBytes die u site gegenereerd heeft.

Overzicht per uur - juni 1999
Uur Aanvragen Bestanden KB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 0 1 0.99% 0 1 1.04% 0 3 0.21%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 1.98% 0 2 2.08% 0 3 0.22%
6 0 1 0.99% 0 1 1.04% 0 0 0.02%
7 0 2 1.98% 0 2 2.08% 0 3 0.22%
8 0 8 7.92% 0 8 8.33% 0 8 0.54%
9 0 3 2.97% 0 3 3.13% 0 3 0.24%
10 0 5 4.95% 0 5 5.21% 7 135 9.50%
11 0 2 1.98% 0 2 2.08% 0 3 0.22%
12 0 3 2.97% 0 3 3.13% 0 6 0.42%
13 0 9 8.91% 0 6 6.25% 0 10 0.70%
14 0 14 13.86% 0 12 12.50% 1 15 1.02%
15 0 2 1.98% 0 2 2.08% 0 3 0.22%
16 0 3 2.97% 0 3 3.13% 7 132 9.29%
17 0 5 4.95% 0 5 5.21% 7 135 9.52%
18 0 4 3.96% 0 4 4.17% 7 135 9.49%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 18 17.82% 0 18 18.75% 27 536 37.68%
21 0 3 2.97% 0 3 3.13% 0 9 0.61%
22 0 8 7.92% 0 8 8.33% 7 141 9.94%
23 0 8 7.92% 0 8 8.33% 7 141 9.94%


Overzicht per uur voor de betreffende maand

Bovenstaande tabel is voor de statistieken over elk uur in de betreffende maand. Elke kolom is onderverdeeld in 3 sub-kolommen. De linker kolom is voor het gemiddelde voor dat uur, de daarop volgende laat de exacte totalen voor dat uur zien en bij de laatste van die drie een percentage van de totalen voor de hele maand. Voorbeeld: Onder de aanvragen kolom ziet u de gemiddelde cijfers van de aanvragen die voor dat specifieke uur gedaan zijn, op elke dag in die maand. In de volgende sub-kolom laat de totale cijfers van aanvragen zien die gedaan zijn in dat uur, elke dag van die maand. Dan ziet u tenslotte in de laatste sub-kolom het percentage van totale aanvragen die in dat uur gedaan zijn.

 

Top 36 van 36 hosts
# Aanvragen Bestanden KB Host(naam)
1 10 9.90% 8 8.33% 6 0.40% alip-a-001-pool-157.tmns.net.au
2 6 5.94% 3 3.13% 133 9.34% node1ee4.a2000.nl
3 5 4.95% 5 5.21% 135 9.52% node0b0c.a2000.nl
4 5 4.95% 5 5.21% 134 9.42% nc0-hgv.castel.net
5 5 4.95% 5 5.21% 135 9.52% 199.235.202.13
6 5 4.95% 5 5.21% 135 9.52% p23-blackbird-gui.tch.virgin.net
7 4 3.96% 4 4.17% 4 0.29% rula-13.leidenuniv.nl
8 4 3.96% 4 4.17% 6 0.45% santpoort.vuurwerk.nl
9 4 3.96% 4 4.17% 135 <sp

 

Ook van VanWijhe.Web

Responsiveframework.nl